Clients fidels que van contactar amb nosaltres per a fer una reforma. La botiga es troba en el centre de Bossòst. Dedicats des de sempre a la venda de complements, van voler fer la reforma amb un producte tan versàtil com és la lama. En aquest cas, de fusta a 13 cm entre elles.

La nova prestatgeria constava de dos lineals, un mural i l’altre té la funció d’una paret divisòria. Van triar el disseny de fusta que més els va agradar i vam fabricar les lames.

LINEAL MURAL: Instal·lació de panells directament a la paret en tot l’alt. Prestatges sobre cartel·la de 35 cm i ganxos de vareta, disposats aleatòriament.

LINEAL SEPARADOR: Instal·lació de góndola separadora amb l’alçada fins al sostre. Està situada a 3 metres, paral·lelament a la paret del fons. Es va fer per a crear un petit magatzem. En el costat que queda a la botiga, s’ha posat el mateix model de làmina. En el costat posterior, aprofitant l’estructura de la prestatgeria, s’han posat prestatges de 50 cm de fons. D’aquesta manera aprofitem per a emmagatzemar estoc. A la dreta de la prestatgeria integrem la porta que dóna accés al magatzem.