Renovar-se o morir

Renovar-se o morir

RENOVAR-SE O MORIR Quants cops hem sentit aquesta frase? I certament és així. Com a éssers humans tenim la necessitat de canvi, de trencar amb la rutina i la monotonia; tant en la nostra vida personal com en la professional. I aquí parlarem del tema professional que...