Prestatgeries metàl·liques de gran càrrega i Picking (càrrega manual)
Altells individuals i altells combinats amb prestatgeria.
Prestatgeria convencional i Cantilever. (Distribuïdor directe de MECA–SYSTEM, S.L.)
Realitzem plans per veure i entendre espais.